Apie komandą

Mes tokie patys, kaip ir Jūs – esami, buvę, būsimi. Mus taip pat daug kas užknisa, todėl ir susibūrėm. Vilmai šovė į galvą mintis, o mes visi nukritome. Atsigavę viską apgalvojome, suplanavome, pasinaudojome savo talentais ir įgūdžiais. Vieni kitus skatindami ir palaikydami nuolat darome nepastebimus darbus – popierizmus, derybas, organizavimus, rašymus, koordinavimus, – kad Jūsų iniciatyvos būtų pastebėtos!


Projekto vadovė,
mokytojų seminarų lektorė

Moksleivių motyvavimo
programos vadovė,
mokytojų seminarų lektorė

Projekto koordinatorė,
moksleivių dirbtuvių trenerė,
mokytojų seminarų lektorė

Metodinės priemonės rengimo vadovė,
mokytojų seminarų lektorė

Projekto svetainės placiau.lt vadovė

Projekto svetainės placiau.lt dizaineris

Moksleivių dirbtuvių trenerė, mokytojų seminarų lektorė

Moksleivių dirbtuvių trenerė, mokytojų seminarų lektorė

Moksleivių dirbtuvių trenerė, mokytojų seminarų lektorė

Moksleivių dirbtuvių trenerė, mokytojų seminarų lektorė

Moksleivių dirbtuvių treneris

Moksleivių dirbtuvių trenerė

Moksleivių dirbtuvių treneris, mokytojų seminarų lektorius

Mokytojų seminarų lektorė

Mokytojų seminarų lektorė

Mokytojų seminarų lektorius

Mokytojų seminarų lektorius

Mokytojų seminarų lektorė

Mokytojų seminarų lektorė

Mokytojų seminarų lektorė
Vilma Smaliukienė – projekto ,,Atviras kodas: PILIETIS“ vadovė, žinanti viską apie tai, kas čia vyksta, vyks ir kaip tai padaryti kuo geriau. Ji – neformaliojo ugdymo praktikė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro renginių ir projektų skyriaus vadovė, programos ,,TOC for Education“ lyderė. Be to, Vilma yra šiuolaikinio šokio profas, gero stiliaus ir kūrybiškumo ikona.
Judita Akromienė – projekto ,,Atviras kodas: PILIETIS“ motyvavimo programos moksleiviams vadovė. Ji – neformaliojo ugdymo praktikė, daugiau kaip dešimt metų dirba viešojoje įstaigoje „Europos namai“, kuri įgyvendina mokymo(si) ir neformaliojo ugdymo(si) projektus, kurių esminė paskirtis – padėti suprasti Lietuvos ir pasaulio šiuolaikinio gyvenimo raidą, įvykius, stiprinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime, formuotis vertybinėms nuostatoms bei elgsenai. Rengia neformaliojo ugdymo priemones, skatinančias kritinį mąstymą, savarankišką veikimą ir pagarbą kitiems, veda interaktyvius mokymus suaugusiesiems ir jaunimui.
Jolanta Markevičienė – projekto ,,Atviras kodas: PILIETIS“ koordinatorė, kuriai nėra neįmanomų dalykų! Ji – neformaliojo ugdymo praktikė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo organizatorė, tarptautinių ir respublikinių renginių bei projektų vadovė. Vedė mokymus tarptautinėms grupėms Gruzijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Projektų sritys: švietimas, vystomasis švietimas, pilietiškumas, jaunimo mainai, socialiniai projektai, kultūra ir menas.
Margarita Jankauskaitė – Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė, Europos humanitarinio universiteto docentė, leidinių diskriminacijos prevencijos klausimais bendraautorė. Kartu su kolegomis įgyvendino nacionalinius ir tarptautinius projektus lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse. Kaip mokymų ekspertė įgyvendino projektus Ukrainoje, Kirgizijoje, Gruzijoje, Turkijoje. 2004–2006 metais buvo nominuota Įvairovės prieš diskriminaciją ambasadore. 2011 metais JAV ambasada jai skyrė „Drąsios moters“ nominaciją. 2012 metais tapo viena iš dvylikos Europos lyčių lygybės instituto kalendoriuje „Moterys, įkvėpiančios Europą“ pristatytų kandidačių.
Akvilė – projekto svetainės placiau.lt vadovė. Kitaip sakant – ryšys su visuomene tiesiogine prasme.
Lukas Lukoševičius – projekto puslapio placiau.lt dizaineris. Gražiai piešia, kuria internetinius puslapius. Jo pavardę lengva atsiminti: Lukas Lukoševičius. Bendrai, patikrink jo bagažinę: lukasluk.com
Andrius Zaidovas – be to, kad yra moksleivių pilietiškumo dirbtuvių vadovas, dar turi 7-tintą (t. y. aukščiausią) Dan laipsnį Rytų kovos mene Ninjutsu. Treniruojasi daugiau kaip 14 metų, daugiau kaip 6 metus treniruoja vaikus. Andrius – neformaliojo švietimo organizatorius, mėgstamiausias vaikų vasaros stovyklų vadovas, linksmas ir geras žmogus.
Irena Janeckaja – moksleivių pilietiškumo dirbtuvių vadovė. Dar – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro plaukimo trenerė, neformaliojo švietimo pedagogė, aktyvi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentė.
Renata Dambrauskaitė-Pėželienė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ moksleivių pilietiškumo dirbtuvių trenerė ir mokytojų seminarų lektorė. Ji yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro metodininkė, nevyriausybinės organizacijos Vaikų ir jaunimo užimtumo centras steigėja ir vadovė, programos „Veiklus jaunimas“ konsultantė, respublikinių ir  tarptautinių tolerancijos projektų organizatorė, talentinga aktorė ir režisierė.
Dalia Navikienė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ moksleivių pilietiškumo dirbtuvių trenerė ir mokytojų seminarų lektorė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja, UAB „Baltic Bridge Consulting“ projektų koordinatorė. Projektų sritys: švietimas, mokymai, jaunimo aktyvus dalyvavimas, CSR (įmonių socialoinė atsakomybė).
Neringa Grigorjeva – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ moksleivių pilietiškumo dirbtuvių trenerė ir mokytojų seminarų lektorė. Taip pat – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo vaikų švietimo ir mokymų metodininkė, turi pedagoginio darbo mokykloje patirties. Veda mokymus apie netradicinius ugdymo metodus, moksleivių adaptaciją, neformalų vaikų švietimą ir kompetencijas, ugdymo programų rengimą.
Lina Sodžiūtė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ moksleivių pilietiškumo dirbtuvių trenerė ir mokytojų seminarų lektorė. Taip pat – viešosios įstaigos ,,Profat“, kuri inicijuoja ir įgyvendina švietimo projektus verslumo tematika, vadovė, mokymų neformaliojo švietimo temomis lektorė, verslo simuliacinių žaidimų bendraautorė.
Povilas Račas – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ moksleivių pilietiškumo dirbtuvių treneris ir mokytojų seminarų lektorius. Be to, jis – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tarptautinio verslo ir komunikacijos studentas, aktyvistas, besisukantis įvarių organizacijų veikloje, buvęs ISM Studentų atstovybės viešųjų ryšių koordinatorius ir esamas viešosios įstaigos ,,Profat“, kuri inicijuoja ir įgyvendina švietimo projektus verslumo tematika, projektų vykdytojas bei pagalbininkas. Specializuojasi komunikacijos, viešųjų ryšių, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešojo kalbėjimo srityse. Taip pat Povilas yra grupės „Arbata“ solo gitaristas, puikiai apsišvietęs Lietuvos kultūros bei muzikos srityse.
Aistė Laurinavičiūtė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorė ir viešosios įstaigos ,,Europos namai" ekspertė. Daugiau nei penkerius metus įgyvendina ir organizuoja įvairius pilietinio ugdymo projektus, kuriais siekiama ugdyti pilietinę savimonę, skatinti pilietinį aktyvumą, plėsti jaunimo ir suaugusiųjų akiratį nagrinėjant politinius, ekonominius, socialinius, kultūros įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Ypač domisi įvairiausiais kultūros reiškiniais ir kultūros politika.
Roberta Burinskaitė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorė. Be to – aktyvaus visuomeninio gyvenimo šalininkė ir skatintoja. Per septynerius metus praleistus šioje veikloje dirbo ir bendradarbiavo su dešimtimis organizacijų, prisidėjo prie įvairių iniciatyvų, projektų įgyvendinimo Lietuvoje bei užsienyje. Šiuo metu koordinuoja „Europos namų“ vykdomą projektą „Mokomasis Europos Parlamentas“, įgyvendina neformaliuoju ugdymu paremtas veiklas per vieną iš informacijos apie ES tinklų, kurį kuruoja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.
Augustas Čičelis – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorius. Be to, jis – Lygių galimybių plėtros centro projektų koordinatorius, mokymų vadovas. Baigė magistro studijas Budapešte ir Vilniuje, įvairius papildomus mokymus. Kelerius metus dalyvavo nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, veikiančių lygių galimybių srityje, veikloje Lietuvoje, Švedijoje ir Belgijoje. Domisi patirtiniu mokymusi ir jo taikymu darbe įvairovės ir lygių galimybių srityse. Vedė mokymus Lietuvoje, Švedijoje ir kitose Europos šalyse.
Arūnas Bėkšta – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorius. Jis – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas, knygų suaugusiųjų švietimo temomis sudarytojas ir bendraautoris, laisvai samdomas dėstytojas ir konsultantas vadybos ir suaugusiųjų švietimo srityse. Kaip mokymų ekspertas įgyvendino ES projektus Albanijoje, Armėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Rumunijoje, Kosove, Tadžikistane, Turkijoje. Koordinavo Atviros Lietuvos Fondo pilietinės visuomenės projektus. Abe to, jis yra aukščiausios kategorijos restauratorius ekspertas, Lietuvos dailės terminų žodyno bendraautoris, Lietuvos aukštojo mokslo įžvalgos ,,Mokslioji Lietuva 2030“ vienos iš ekspertų grupių vadovas, Buvęs LR kultūros ministras.
Vilija Lukošiūnienė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorė. Ji – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) projektų koordinatorė, LSŠA valdybos narė, Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė. Interesų sritis ir mokymų patirtis – suaugusiųjų mokymas(is), mokymosi mokytis gebėjimų tobulinimas. Vedė seminarus beveik visoje Lietuvoje, taip pat Rusijoje ir Gruzijoje. Knygų ir kitų leidinių, skirtų suaugusiųjų švietimo temoms, sudarytoja ir bendraautorė. Daugelio tarptautinių projektų koordinatorė Lietuvoje. Mama ir močiutė. Nuoširdus ir atviras žmogus.
Alma Kernytė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorė. Ji – Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo vaikų švietimo ir mokymų skyriaus vadovė, metodininkė, patirtinės pedagogikos trenerė, veda seminarus ir mokymus apie aktyviuosius ugdymo metodus, neformalų vaikų švietimą ir kompetencijas, ugdymo programų rengimą.
Giedrė Juzėnienė – projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokytojų seminarų lektorė. Ji – neformaliojo ugdymo praktikė, mokytoja metodininkė, leidinio „Kelias į neformalų ugdymą: kūrybiškumo link“ bendraautorė, neformaliojo ugdymo kompetencijų turnyro „Realu tapti nerealiais“ organizatorė. Veda seminarus apie vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ugdymą, aktyviuosius ugdymo metodus, muzikinį ugdymą ir kt.