Gidas

IŠMintis byloja, kad jei savo aplinkoje dAŽniausiai girdi SAVOTIŠKĄ UŽSIENIO kalBĄ „Ne“ (nedaryk, neimk, nesikIŠK, taip nesirenk, to nesakyk, neLĮsk),
grEIČiausiai ir pats/pati jos greitai IŠmoksi. O ŽMogus, IŠMOKĘS UŽSIENIO kalbos, DAŽniausiai „IŠmoksta“ ir tos kulTŪros.
Taigi „Ne“ kalbA ŠnekantiS Žmogus tampa abejinga(s), lengvai minkoma(s), pakLŪstanti(s) diktaTŪrai.
Brrrr...

Bet yra ir kita galimyBĖ –
platus akiratis ir beriBĖs galimyBĖs reiKŠtis.

Tik pagalvok savo galva: turi tvirTĄ nuomoNĘ, esi atvira(s) Žinioms, kitokiam pOŽIŲriui, esi DĖmesinga(s) aplinkai ir kitam Žmogui,
gerbi kiTĄ – vadinasi, gerbi save. Taigi, esi garbinga(s) – nebijai atsakomyBĖs ir iEŠkai tiesos, turi prasminGĄ tiksLĄ, aktyviai veiki ir tavo aplinka, tavo miestas, Šalis, pasaulis skleiDŽiasi visu grAŽumu...

O jei rimtai – burk draugus(es), brandink geRĄ iDĖJĄ, dalyvauk projekte ,,Atviras kodas: PILIETIS“ (www.placiau.lt ) ir keisk pasauLĮ dabar. Šis gidas (rekomendacijos) – tai praktiniai patarimai, kaip paversti JŪSŲ iDĖjas tikrove.