Įgyvendinta: Karjeros planavimo ir verslumo diena


Karjeros planavimo ir verslumo diena Rokiškio rajono Juodupės gimnazijoje vyksta kasmet. Tačiau šiemet moksleivių taryba (Mokinių seimas) šią iniciatyvą išplėtė ir surengė ne tik pramogą, bet rimtas vienos dienos studijas bei amatų pratybas.

Moksleivių manymu ketverių metų tradiciją turintis renginys neturėtų apsiriboti pertraukomis ar popamokine veikla, kaip iki šiol. Kadangi verslumo ugdymo pagrindų mokoma technologijų, informacinių technologijų, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų pamokose, be to, verslumą galima plėtoti kaip bendrąjį gebėjimą per įvairią veiklą, todėl Mokinių seimas nusprendė visas šias galimybes išnaudoti maksimaliai ir įgyvendino ne tik įvairialypę, bet ir iš tiesų naudingą programą.

Svarbu tai, kad nedideliame miestelyje esančią Juodupės gimnaziją lanko ne tik Juodupės vaikai, bet moksleiviai net iš 10 aplinkinių kaimų, kaimelių, kuriems gimnazija yra ne tik mokymosi centras, bet ir bendravimo, bendrų veiklų, susibūrimo vieta.

Mokinių seimas iniciatyvą įgyvendinti pradėjo gimnazijos administracijos kabinete: čia jie pristatė problemą ir galimybes.

Mokinių seimo nariai apibūdino, kaip jie įsivaizduoja šią dieną, kokią veiklą norėtų organizuoti (pamokos tą dieną nevyktų, o mokiniai turėtų atlikti kūrybines užduotis, registruotų verslus, norėtų pasikviesti aukštųjų mokyklų lektorių, studentų ir pan.) Gimnazijos administracija ir mokytojai pritarė šiai mokinių idėjai, renginys buvo įtrauktas į ugdymo planą.

Renginio dieną, 2012 m. lapkričio 22-ąją, vyko ne tik verslumo mugė, bet ir įvairūs praktiniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Užsiėmimuose dalyvavo 5–12 klasių mokiniai. 9–12 kl. mokiniams paskaitas skaitė VDU lektorė, VGTU studentai pristatė universitetą, kalbėjo apie karjeros planavimo svarbą.

Švente džiaugiasi visi moksleiviai, darbuotojai ir svečiai. Ypač moksleiviai, kuriems, akivaizdu, aktyvus ir atraktyvus mokymasis, įgūdžių lavinimas, kūryba patinka daug labiau nei nuobodžios monotoniškos pamokos.

Mokinių seimui rengiant Karjeros planavimo ir verslumo dieną padėjo gimnazijos direktorė, klasių auklėtojai, aukštųjų mokyklų lektoriai.

Iniciatyvos aprašymas čia