Mokytojams - paskutinė galimybė sudalyvauti pilietiškumo seminaruose


Visi Lietuvos mokytojai, socialiniai pedagogai, neformaliojo ugdymo mokytojai, kurie neturėjo galimybės dalyvauti projekto „Atviras kodas: Pilietis“ rengtuose mokytojų seminaruose pernai pavasarį ir rudenį, dabar turi paskutinę galimybę suspėti sudalyvauti teminiuose projekto mokymuose Vilniuje 2013 m. gegužės 7–10 dienomis.

Anot projekto koordinatorės Jolantos Markevičienės, „tai bus visiškai tokie patys mokymai, kokie vyko praėjusiais metais Vilniuje ir Klaipėdoje, todėl mokymuose negali dalyvauti pedagogai, jau dalyvavę nors viename 2012 m. balandžio, birželio ar spalio mėnesiais vykusiame šių mokymų cikle. Paskutinieji mokymai nuo ankstesnių skirsis tuo, kad šį kartą jie vyks tik Vilniuje ir šių mokymų nebeskaidysime į du ciklus, kaip darėme anksčiau, o visą medžiagą pristatysime per vieną sesiją. “

Projekto lektoriai ir ekspertai mokytojams pristatys keturias temas, aktualias dirbant su jaunais žmonėmis ir ugdant jų pilietines vertybes. Tai – tautinis identitetas, demokratinės vertybės, pagarba įvairovei bei socialinis solidarumas.

Mokymuose kviečiami dalyvauti kuo įvairesnių disciplinų mokytojai – nuo matematikų iki lituanistų, istorikų, kalbų, menų mokytojų ar pilietiškumo pagrindų pedagogų.

Kad mokytojai gautų pažymėjimą, jie privalės dalyvauti mokymų programoje visas keturias dienas – 32 akademines valandas. Mokymai nemokami. Dalyviams bus suteiktas maitinimas ir apgyvendinimas.

Projekto „Atviras kodas: Pilietis“ tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių pilietiškumui ugdyti.

Registracija vyksta el. paštu jolanta@lvjc.lt iki balandžio 19 d. Šiuo adresu reikia atsiųsti užpildytą registracijos anketą.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

 

Daugiau informacijos

Jolanta Markevičienė
Projekto „Atviras kodas: Pilietis“ mokymų koordinatorė
Tel. (8 5) 272 5319, 8 687 69703
El. p. jolanta@lvjc.lt