Kviečiame jungtis prie Visuotinės veiksmo savaitės


2013 m. balandžio 21–27 d. Lietuvoje ir visame pasaulyje rengiama Visuotinė veiksmo savaitė – kampanija, siekianti atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į globalų kvalifikuotų mokytojų poreikį ir svarbą visuomenės gerovei, mokytojų kvalifikacijos bei autoriteto problemas.

Visuotinė veiksmo savaitė – tarptautinė kampanija, kasmet nuo 2001–ųjų m. suburianti milijonus žmonių iš beveik 100 pasaulio šalių. Kiekvienos kampanijos metu stengiamasi atkreipti dėmesį į vieną svarbų švietimo aspektą – mokymąsi visą gyvenimą, švietimo finansavimą, mergaičių švietimą, ankstyvąją vaikų rūpybą bei jų lavinimą ir kt. Šiais metais Visuotinė veiksmo savaitė siekia atkreipti dėmesį į globalų kvalifikuotų, profesionalių mokytojų trūkumą.

 

Kampanijos problematika

Nors 21 a. švietimo prieinamumas ženkliai išaugo – mokyklos nelankančių vaikų skaičius sumažėjo nuo 200 mln. 2000 m. iki 132 mln. 2010 m. – tačiau pastaraisiais metais situacija nebesikeičia. Lankantys mokyklą vaikai susiduria su kita problema – švietimo kokybe. Kokybiškas švietimas žemo ekonominio išsivystymo šalyse kol kas neprieinamas daugumai (~ trims iš keturių) vaikų – per 2–3 metus mokykloje jie neišmoksta nei skaityti, nei rašyti. Pagrindinė nekokybiško švietimo priežastis– kvalifikuotų mokytojų trūkumas. Gerai paruošti mokytojai lengviau susitaria ir geba dirbti su skirtingo amžiaus ir pasirengimo vaikais, nenaudoja prievartos, mokina vaikams patraukliais būdais.

Nekvalifikuotų mokytojų skaičius – šokiruojantis. UNESCO Statistikos instituto duomenimis, iki 2015 m. 114 pasaulio šalyse papildomai reikės 1,7 mln. pradinių klasių mokytojų, 1 mln. vien Afrikoje. Dar didesnis trūkumas bus jaučiamas vidurinės mokyklos lygmenyje – septyniose Afrikos šalyse 100 moksleivių tenka 1 mokytojas. Norint tapti mokytoju kai kur pakanka baigti pradinę mokyklą ir 1 mėn. trukmės kursus, kitur užtenka pažymėjimo apie 3 metų mokslo baigimą. Net su šiais minimaliais reikalavimais trečdalis šalių pateikia ataskaitas, kad daugiau negu pusė pradinių klasių mokytojų visiškai nėra apmokyti.

Visuotinę veiksmo savaitę Lietuvoje koordinuojanti LR švietimo ir mokslo ministerija bei Savaitės renginius tradiciškai įgyvendinantis Lietuvos vaikų ir jaunimo centras pažymi mokytojo autoriteto visuomenėje svarbą ir siūlo moksleiviams, mokytojams bei visai visuomenei prisijungti prie įvairių renginių, akcijų, konkursų, kurių bendras šūkis „Kiekvienam vaikui reikia TIKRO mokytojo!“

 

Kaip mokyklos gali prisidėti prie Visuotinės veiksmo savaitės?

  • Pasikviesti į klases politikus ar vietos valdžios atstovus ir su jais kalbėtis apie mokytojų prestižą, valdžios veiksmus, sprendžiant mokytojų kvalifikacijos problemas rajone, šalyje, visame pasaulyje, mokytojų vaidmenį jų gyvenime ir kodėl šis vaidmuo toks svarbus. (Pamokos planą su idėjomis, kaip tai padaryti, galite rasti www.savaite.lvjc.lt skyrelyje Mokyklų iniciatyvos). Taip pat apie tai, ką jie mano apie visiems pasaulio vaikams prieinamą kokybišką švietimą ir kaip jie patys prisideda prie pastangų, kad kiekvienas vaikas turėtų kvalifikuotus ir profesionalius mokytojus.
  • Aktyviai dalyvauti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro bei partnerių organizuojamuose renginiuose.
Visuotinės veiksmo savaitės renginiai Lietuvos vaikų ir jaunimo centre:


 Konferencija moksleiviams „Kokio mokytojo reikia Lietuvos ir viso pasaulio vaikams?”

Konferencijoje bus nagrinėjama, kokiomis savybėmis, gebėjimais, kompetencijomis turėtų pasižymėti geras mokytojas; kaip kurti gerus moksleivių ir mokytojų tarpusavio santykius. Konferencijos metu moksleiviai kurs TIKRO mokytojo portretą.

Žurnalistinis tyrimas „Aš esu…, nes mano mokytojas buvo…..“.
Konkursas organizuojamas, siekiant paskatinti jaunimą analizuoti, kokios mokytojo savybės ir charakterio bruožai juos žavi ir įkvepia siekti savų tikslų, kaip mokytojas gali paveikti kiekvieno jų gyvenimą. Savo kuriamus vaizdo ir garso reportažus bei straipsnius moksleiviai galės iliustruoti žinomų žmonių: politikų, menininkų, visuomenės veikėjų mintimis apie tai, koks mokytojas ir kodėl jiems įsiminė, buvo svarbus ir kaip jis paveikė jų gyvenimą.

Sentencijų konkursas „Mokytojas iš Didžiosios raidės“
Moksleiviai kviečiami kurti pamokančias sentencijas apie mokytojų svarbą, mokytojų ir mokinių santykius, savo nuomonę pagrindžiant faktais.

Situacijų analizių konkursas „Mokytojai + mokiniai =?“
Konkurso tikslas – paskatinti jaunimą mąstyti ir diskutuoti mokytojų ir mokinių santykių tema. Dalyviai kviečiami nagrinėti ir analizuoti pasirinktas problemines situacijas iš mokytojų ir moksleivių gyvenimo – stengtis išsiaiškinti interesus, motyvus bei rasti bendrą, abiems pusėms priimtiną situacijos sprendimo variantą.

Iniciatyvų konkursas „Mes – už viso pasaulio vaikų mokytojus!“
Mokyklos kviečiamos prisidėti ir remti kampaniją, organizuojant savo pačių sugalvotus renginius ar susitikimus, kuriuose būtų gilinamasi į Visuotinės veiksmo savaitės keliamas problemas. Visuotinės veiksmo savaitės tinklapyje www.savaite.lvjc.lt mokyklos gali rasti rekomendacijas, į ką reiktų atkreipti dėmesį organizuojant savo iniciatyvas, bus pateikti konkretūs patarimai, idėjos pamokoms.

Atviruko mokytojui konkursas „Labas, Mokytojau!“
Kviečiame moksleivius kurti video ar elektroninius atvirukus mokytojui, kuriuos galima siųsti elektroniniu paštu ar patalpinti interneto tinklapyje.

Ilgosios pertraukos teatras „Gyvenimo mokytojas“
Moksleiviai kviečiami kurti pasakėčias, kuriose turėtų atskleisti, kas yra svarbiausias gyvenimo mokytojas. Siekiant didesnio moksleivių įsitraukimo, mokiniai skatinami inscenizuoti savo kūrinius ir parodyti kaip mini spektaklius savo mokyklose ilgųjų pertraukų metu, o šiuos pasirodymus įamžinusias nuotraukas talpinti tinklapyje www.savaite.lvjc.lt

Renginiai „Mokytojas – prieš 50 metų ir šiandien“
Jungiantis prie Europoje paskelbtų Europos piliečių metų bei tęsiant 2012 m. vykdytas veiklas kartų solidarumui skatinti, kviečiame mokyklas organizuoti renginius, kurie suburtų moksleivius ir vyresniosios kartos atstovus drauge panagrinėti, kuo skiriasi dabartiniai mokytojai nuo vyresniosios kartos mokytojų.

 

Daugiau informacijos: www.savaite.lvjc.lt

Jolanta Markevičienė, tel. 8 (5) 2725319, el. p. jolanta@lvjc.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius