Kitos kultūros: grėsmė ar dovana?


Visuotiniais migracijos laikais kalbėti apie pagarbą kitoms kultūroms ir tautoms mokykloje – ir paprasta, ir sudėtinga. Dažnas moksleivis yra išmaišęs pusę pasaulio, jaunuolių kultūrinis akiratis dažnai platesnis už mokytojų. Tačiau ką daryti, kad tokia situacija nekurstytų karo tarp kartų ir kultūrų, bet leistų vieniems kitus priimti kaip dovaną? 

Tolerancija ir pagarba – moralės sritis, kurią ugdyti reikia kantriai ir ilgai, vienu metu pasitelkiant daug įvairių metodų ir priemonių. Keletas pavyzdžių galbūt pravers ir mokykloje:

  • Skaitydami literatūros kūrinius ir istorijos vadovėlius kartu su moksleiviais atraskite „blogus pavyzdžius“, kai pažeidžiamas žmogaus orumas (pvz., baudžiava ir pan.) ir būtinai pastebėkite „geruosius pavyzdžius“ (pvz., Vaižganto neįgalus Kuprelis be galo geros širdies, gražios sielos žmogus).
  • Klasės valandėlių ar kitu laiku visi kartu su moksleiviais pažiūrėkite filmą (vertingų filmų šia tema Jums gali rekomenduoti www.kidsfestival.lt) ir jį analizuokite: kodėl žmonės griebiasi patyčių? Kas yra patyčių varomoji jėga? Kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi? Kaip jaučiasi tie, kurie tyčiojasi? Ar baisu būti vienam prieš visus, kodėl? Ką personažai padarė gerai, o ką blogai? Kaip kitaip galėjo pasielgti? 
  • Kartu su klase suorganizuokite pagarbos ir tolerancijos akciją: moksleiviai gali padėti senjorams įlipti ir išlipti į/iš viešojo transporto, pereiti per gatvę, panešti pirkinių krepšį. Susitarus su neįgaliųjų bendruomenėmis, galima surengti bendrą šachmatų turnyrą, protmūšį, ar pan.
  • Skirkite moksleiviams užduotį per tam tikrą laiką sukurti socialinę reklamą pasitelkus naujausias technologijas, kurios įdomios moksleiviams. Vėliau surengti tų reklamų peržiūras ir pristatymą visai mokyklos bendruomenei.
  • Surenkite vienos dienos akciją su kitakalbių mokykla: vienai dienai apsikeiskite moksleiviais ar mokytojais.
  • Pasikvieskite į mokyklą ir surenkite susitikimų su įdomiais žmonėmis, kurių galėtumėte paklausti rūpimų klausimų. Pvz., pasikvieskite katalikų, provoslavų, protestantų, žydų ar kt. šventikus. Tegul moksleiviai jų klausia pačių įvairiausių klausimų.
  • Su moksleiviais rašykite proginius sveikinimus ir vilties laiškus kaliniams, nuteistiems iki gyvos galvos.
  • Žaiskite socialinius-simuliacinius žaidimus.

Metodų sąrašą galima tęsti be pabaigos. Tačiau reikia nepamiršti, kad efektyviausiai veikia tie metodai, kurie daugiausiai iniciatyvos palieka moksleiviams.

www.placiau.lt