Po konferencijos: svarbiausios pilietinio gyvenimo savybės ugdomos per patirtį


Kad vaikas užaugtų savarankiškas, atsakingas ir kūrybingas, vien teorinių žinių neužtenka. Jauno žmogaus iniciatyvumą ir lyderystę galima ugdyti kiekviename žingsnyje šeimoje ir mokykloje, pasitelkiant patirtines veiklas ir mokantis iš gerosios patirties. 

Tai atskleidė gegužės 17 d. Vilniuje vykusi konferencija „Gyvenimo įgūžių ugdymo kokybė – kodas į pilietinę visuomenę“, kurioje pristatyti socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymo tyrimo rezultatai, aptarti veiksmingiausi principai ir metodai, padedantys ugdyti aktyvų, demokratinėmis nuostatomis besivadovaujantį, atsakingą už save ir savo aplinką pilietį.

Švietimo ir mokslo viceministrė Edita Tamošiūnaitė, sveikindama konferenciją pasidžiaugė, kad neformalaus ir formalaus ugdymo specialistai vienija savo pastangas ugdyti akyvų, demokratinėmis nuostatomis besivadovaujantį, atsakingą už save ir savo aplinką, veiksmingai idėjas realizuoti gebantį pilietį. „Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba, siekiant socialinės sanglaudos ir ekonominės gerovės, niekas neabejoja. Labai svarbu, kad mūsų pedagogų pasirengimas (turimos žinios ir gebėjimai) atitiktų tėvų lūkesčius bei ateities darbo rinkos poreikius.  Švietimo sistemoje dirbantis žmogus turi būti ypač kūrybiškas ir nuovokus“, – teigia viceministrė. Pasak E. Tamošiūnaitės, šis renginys – geras pavyzdys, kaip galima ir reikia diskutuoti apie problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų, sujungiant vaikų, tėvų, mokytojų, verslo nuomonę.

Konferencijoje pranešimus skaitė, patirtimi bei įžvalgomis dalinosi LR Seimo narys Gintaras Steponavičius,

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos docentas, vaikų ir paauglių psichiatras prof. dr. Dainius Pūras, neformaliojo švietimo asociacijos prezidentas Valdas Jankauskas, konsultacinės įmonės „Kitokie projektai“ konsultantas, psichologas Artūras Deltuva, KTU Socialinių mokslų fakulteto Ugdymo sistemų katedros docentas dr. Gintautas Cibulskas, taip pat sėkmingus ugdymo projektus įgyvendinę praktikai.

Renginyje skirta dėmesio novatoriškam aktyvaus moksleivių pilietinio dalyvavimo skatinimo projektui „Atviras kodas: PILIETIS“, kuris buvo sėkmingai vykdomas 2011–2013 mokslo metais. Buvo aptarta projekto sukaupta moksleivių pilietinio motyvavimo patirtis – 2011–2012 m. įvairiose Lietuvos mokyklose vykę moksleivių pilietinių iniciatyvų skatinimo renginiai „Pilietiškumo dirbtuvės“. Taip pat buvo pristatyta naujai parengta metodinė jaunimo pilietiškumo ugdymo priemonė pedagogams.

Konferenciją organizavo Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Atsisiųsti konferencijos pranešimų skaidres:

Valdas Jankauskas, "Asmeninių ir socialinių kompetencijų poreikio ir pasirengimo jas ugdyti tyrimo pristatymas.
Dr. Artūras Deltuva „Socialinės-emocinės kompetencijos: tikrai reikia ir tikrai veikia“
Žilvinas Šilėnas „Laisvo, individualaus, privataus švietimo link“
Prof. Dr. Dainius Pūras „Atsakingų ir sveikų piliečių ugdymo principai“
Dr. Gintautas Cibulskas „Priemonės, skatinančios visus mokyklos organizacinės struktūros
lygmenis prisiimti atsakomybę už pasiektus ugdymo rezultatus“