Po pilietiškumo dirbtuvių – atgaivintas kino teatras?


Sausio ir vasario mėnesiais įvairių Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose įvyko net 24-rios vyresniųjų moksleivių pilietiškumo dirbtuvės. Dirbtuvėse iš viso dalyvavo per 1500 Lietuvos moksleivių. 

Paprastai tariant, pilietiškumo dirbtuvės yra idėjų, pilietinių iniciatyvų skatinimo seminaras, kurį veda pilietiškumo trenerių komanda. Vieno renginio trukmė – 8 akademinės valandos, vadinasi, moksleiviai tą dieną nėjo į pamokas, o aktyviai dalyvavo neformaliam seminare, kuriame sužinojo apie projektą „Atviras kodas: PILIETIS“, susipažino su komandos formavimo, komunikacijos, kūrybiškumo, problemų sprendimo užduotimis ir sprendiniais.

Štai kelios problemos, kurias įvardijo Lietuvos moksleiviai, ir jų pačių pasiūlyti galimi sprendimo būdai:

  • Zarasų Ąžuolo gimnazija: Nėra ką veikti laisvalaikiu (nėra kino teatro, trūksta įdomių, šiuolaikiškų būrelių, veiklų, renginių jaunimui). Moksleiviai mano, kad reikėtų atgaivinti kino teatrą, suorganizuoti diskotekas mokykloje bei visų rajono mokyklų bendrą renginį, kad vieni su kitais susipažintų. Taip pat – organizuoti naujo šokių stiliaus būrelį, „Anime“ būrelį, Dviračių-BMX ekstremalius užsiėmimus, surasti erdvių Graffiti piešiniams.
  • Prastos mokyklos buities sąlygos? Moksleiviai pasiūlė sukurti ,,Tualetinio popieriaus fondą“. Kad fondas neišsektų, moksleiviai ieškotų rėmėjų, kreiptųsi net į savivaldybę.
  • Blogi santykiai su tėvais, jie nepasitiki vaikais, niekur neleidžia? Moksleiviai mano, kad būtų naudinga surengti mokykloje bendrą tėvų ir vaikų vakarą ar bendrą iškylą, kurios metu per komandinius žaidimus vaikai ir tėvai vieni kitus geriau pažintų, tėvai įsitikintų, kad jaunimas moka saugiai linksmintis, labiau pasitikėtų.
  • Patyčios tarp bendraamžių? Moksleiviai mano, kad apie šią problemą reikia kalbėti garsiai ir kuo daugiau: rengti diskusijas, kino filmų peržiūras ir jų aptarimus.
  • Triukšmas mokykloje? Siūloma surengti akciją ,,Volume Down“: pavyzdžiui, kokio nors renginio ar diskotekos metu paleisti stiprų garsą ir staiga jį išjungti (pvz., diskotekos metu), kad visi pajaustų, kaip gera girdėti tylą.
  • Nuobodu mokytis, daug namų darbų? Lietuvos moksleiviai mano, kad problemą padėtų spręsti diskusijos su mokytais, netradicinės pamokos, ekskursijos pamokų metu, „protmūšiai“, geriausio mokytojo rinkimai, įdomūs žmonės mokykloje. Tai įgyvendinti galima subūrus moksleivių ir mokytojų iniciatyvinę grupę, kuri organizuotų ir koordinuotų šiuos procesus.

Projektas, remdamasis pamatine piliečio idėja ir pilietiškumo principais, siekia, kad gražūs, energingi, kūrybingi, aktyvūs jauni žmonės – būtent Lietuvos moksleiviai – patys imtųsi iniciatyvos atknisti tai, kas juos labiausiai užknisa, t. y. – spręsti jų pastebėtas, įvardytas problemas. Juk kartais didelę problemą galima išspręsti tiesiog vietoje pastačius šiukšlių dėžę.

Iniciatyvas moksleiviams padės įgyvendinti, paskatins jų mokytojai ir klasės auklėtojai, tai p pat projekto „Atviras kodas: Pilietis“ konsultantai. Projekto rengėjai moksleiviams sudarė gidą, kaip savo iniciatyvas įgyvendinti lengviausiu būdu. 2012/2013 mokslo metų pavasarį visi projekte dalyvavę ir savo iniciatyvas įgyvendinę moksleiviai bus pakviesti į finalinį jaunimo renginį-sąskrydį-koncertą-apdovanojimų ceremoniją. Projekto organizatoriai žada solidžiai pagerbti ir apdovanoti jaunuosius piliečius.

Projektą „Atviras kodas: PILIETIS“ vykdo neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ ir partneriai: viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras, viešoji įstaiga „Europos namai“, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, viešoji įstaiga „Profat“.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.