Pilietinių iniciatyvų konkursas „Pasakyta – padaryta“. Nuostatai mokytojams


Visus Lietuvos mokytojus kviečiame dalyvauti moksleivių pilietinių iniciatyvų konkurse. Maloniai prašome atsisiųsti toliau pateiktus konkurso nuostatus. 

Konkurso nuostatai yra skiriami mokytojams, klasės auklėtojams, socialiniams pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams, nevyriausybinių organizacijų atstovams – t. y. švietimo sistemos darbuotojams, kurių užduotis – padėti moksleivių grupėms (žr. Konkurso nuostatuose apie Konkurso dalyvius) pasiekti konkurso tikslų ir uždavinių.

Konkursas skirtas moksleivių pilietiniam dalyvavimui aktyvinti, skatinant vykdyti pilietines iniciatyvas. Taip pat – ugdyti sąmoningus bendruomenės narius, kurie gebėtų aktyviai rūpintis savo ir jos reikalais. 

Konkurso uždaviniai – paskatinti mokytojus, o per juos – vyresniųjų klasių (14–18 m.) moksleivius įgyvendinti pilietines iniciatyvas ir tokiu būdu patiems keisti, gerinti, kurti palankią savo ir bendruomenės gyvenimo aplinką. Taip pat – pagerbti, įvertinti ir padėkoti dalyviams ir jų mokytojams už kiekvieną įgyvendintą pilietinę iniciatyvą.

Atsisiųsti konkurso nuostatus.