Mokytojai kviečiami į kelių ciklų mokymus


Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ kviečia mokytojus, klasės auklėtojus, socialinius pedagogus, neformaliojo ugdymo pedagogus, nevyriausybinių organizacijų atstovus –   t. y. švietimo sistemos darbuotojus – dalyvauti papildomuose pirmojo ciklo mokymuose. Mokymai yra projekto „Atviras kodas: PILIETIS“ dalis.

Projekto tikslas – didinti mokinių motyvaciją ir galimybes patiems inicijuoti aktyvaus pilietinio dalyvavimo veiklas, o pedagogams suteikti reikalingų kompetencijų moksleivių pilietiškumui ugdyti.

Siekdami užtikrinti projekto tęstinumą ir veiksmingumą, rekomenduojame mokymuose dalyvauti iš tos pačios ugdymo įstaigos po 3–5 mokytojus, kurie dirba su 14–18 m. moksleiviais.

Mokymų temos:

  • tautinis identitetas;
  • demokratinės vertybės;
  • pagarba įvairovei;
  • socialinis solidarumas.

Mokymai vyks keliais etapais:

Pirmasis mokymų ciklas vyks Vilniuje dvi dienas – iš viso 16 akademinių valandų. Bus aptartos dvi temos. (Galima pasirinkti datą: 2012 m. birželio 4–5 d.  ir  birželio 14–15).

Savarankiškas įgūdžių lavinimas – tai praktinis etapas, kurio metu mokymų dalyviai savo ugdymo įstaigose savarankiškai atliks praktines užduotis. Laikas ir trukmė pasirenkami savarankiškai, tik svarbu, kad užduotys būtų įvykdytos iki antrojo mokymų ciklo pradžios. 

Antrasis mokymų ciklas vyks 2012/2013 mokslo metų rudenį (laikas derinamas) Vilniuje. Per dvi dienas (16 akademinių valandų) truksiančius mokymus bus aptartos dvi temos. Dėl konkrečių datų mokymų dalyviai bus iš anksto informuoti el. paštu 2012 m. rugpjūčio mėnesį.

Mokymai yra nemokami. Dalyviams mokymų metu bus suteiktas maitinimas ir apgyvendinimas. Išklausę keturias temas (32 akad. val.) apimančius mokymus ir savarankiškai atlikę praktines užduotis mokymų dalyviai gaus pažymėjimus.

Registracija vyksta el. paštu jolanta@lvjc.lt iki gegužės 9 dienos. Šiuo adresu prašytume atsiųsti užpildytą registracijos anketą (priedas Nr. 1).

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Daugiau informacijos apie projektą svetainėje www.paciau.lt