ĮGYVENDINTA iniciatyva „Asilų takas“


Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos 7–8 klasių moksleiviai pastebėjo, kad mieste yra daug vietų, kur miestelėnai trumpindami atstumą vaikšto ne takeliais, bet žolynuose išmintais takais.

Penkiolika iniciatorių moksleivių nusprendė bent atkreipti telšiškių dėmesį į šią problemą ir paskatinti gyventojus prisidėti prie miesto gražinimo. Taigi moksleiviai suorganizavo gražią, taikią akciją „Asilų takas“.

Moksleiviai abiejuose išminto tako galuose įsmeigė paruoštas lenteles su užrašu „Asilų takas“, o per visą taką susmaigstė pačių mokinių pagamintas gėles. 

Tokia akcija labai sudomino miesto gyventojus, ypač tuos, kuriems žolynuose išminti takai būdavo kasdienio maršruto trasa. Telšiškiai labai palaikė moksleivių iniciatyvą.

Anot iniciatorių, įgyvendinti tokią akciją nebuvo sunku, nes pasirinktas taikios priemonės. Be to, nemažai padėjo mokykla, parūpinusi iniciatoriams transportą, pinigų akcijos priemonėms įsigyti. Moksleivius ypač palaikė ir jų akcija rūpinosi mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

Pasirodo, ir didelius darbus galima atlikti visai paprastai. Arba net ir maži darbeliai gali būti labai efektingi.